Ceny


Ceny zboží jsou dány ceníkem prodávajícího vydaným pro dané období do doby jeho aktualizace. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Společnost AMR SERVIS s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen dle platného ceníku v závislosti na změně kurzu EUR a cen výrobce.

Pro stanovení cen kupujícího jsou definovány cenové skupiny kupujících podle hodnoty jimi odebraného zboží a platební morálky. Cenové skupiny jsou vázané na výši ročního odběru v Kč bez DPH. Společnost AMR SERVIS s.r.o. si ponecháva právo přehodnotit cenové zařazení kupujících zařazených v cenových skupinách v závislosti na odebraném množství.

V ceně zboží nejsou obsaženy náklady na dopravu, na přepravní balení, na pojištění v době přepravy, poštovné ani jiné položky související s požadavky kupujícího. Tyto položky budou k uvedené ceně připočteny.