Objednávání


Zboží můžete objednat: prostřednictvím internetového obchodu, faxem, e-mailem, telefonicky, poštou nebo osobně.

Nezbytnými náležitostmi objednávky jsou:


V případě první objednávky vyžadujeme předložení výpisu z obchodního rejstříku příp. kopii živnostenského oprávnění a Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty.