Objednávání


Zboží můžete objednat: prostřednictvím internetového obchodu, faxem, e-mailem, telefonicky, poštou nebo osobně.

Nezbytnými náležitostmi objednávky jsou:

  • název odběratele

  • adresa pro doručení faktury a adresa pro doručení zboží,

  • IČ, DIČ, číslo účtu a bankovní spojení

  • datum vystavení objednávky

  • jméno a podpis oprávněného pracovníka, jeho kontaktní údaje

  • název zboží a počet objednaných kusů,

  • údaj o způsobu odběru zboží

  • požadovaný termín dodání zboží.


V případě první objednávky vyžadujeme předložení výpisu z obchodního rejstříku příp. kopii živnostenského oprávnění a Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty.